Management provozu letadel

Management provozu letadel

V případě, že se rozhodnete pro pořízení vlastního letadla, naše společnost pro Vás zajistí kromě služeb zkušených posádek a pozemního personálu i vytvoření celé řady provozních dokumentů souvisejících s provozem Vašich letadel, jako jsou provozní příručky, povolení a další potřebné dokumenty.

Veškeré starosti spojené s provozem Vašeho letadla tak můžete přenechat zcela na nás a bez starostí využívat výhod plynoucích z vlastnictví letadla.

V případě Vašeho zájmu jsme též schopni zajistit komerční využívání Vašeho letadla pro efektivnější snížení nákladů na samotný provoz letadla.